Foto: Margnus Aronson/IKON

GDPR inom Svenska Kyrkan

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. För att du enkelt ska kunna få en överblick av den behandling som sker av just dina personuppgifter har vi sorterat in behandlingarna under olika kategorier:

Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag