Foto: Jessica Henning

Frågor och svar om kyrkovalet

När och var kan jag rösta? Vad väljer jag till? Får jag rösta? Här hittar du svaren.

Bra att veta inför kyrkovalet 2021

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

När är kyrkovalet?

Söndag den 19 september 2021 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 13 augusti 2021 (då röstlängden fastställs).

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5,8 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. 

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Man får personrösta genom att kryssa upp till tre kryss. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kan du se vilka grupperna och kandidaterna är.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 23 augusti 2021. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

Var och när kan jag rösta i Tranås pastorat?

Rösta på valdagen söndagen den 19 september

På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Viktigt: Du kan bara rösta i den vallokal som du tillhör. Ta med ditt röstkort och legitimation. 

Vallokalerna är öppna: 09.00-11.00, 12.00-14.00, 16.00-20.00   

Vallokaler: Stadshuset, Tranås församlingshem, Säby kyrkskola,                             Sommens församlingsgård, Linderås församlingsgård och Adelövs församlingshem  

Förtidsrösta 6-19 september 2021

Ta med ditt röstkort och legitimation. Om du tappat bort ditt röstkort eller inte har det med dig kan vi skriva ut ett nytt på pastorsexpeditionen.

Pastorsexpeditionen, Majorsgatan 1, Tranås. 

Måndag 6 sep kl. 13.00-15.00                                              

Tisdag 7 sep kl. 13.-15.00                                                  

Onsdag 8 sep kl. 13.00-15.00                                               

Torsdag 9 sep kl. 13. 00-15.00, 17.00-20.00                                                       

Fredag 10 sep kl. 10.00-12.00                                             

Lördag 11 sep kl.  10. 00-12.00

Måndag 13 sep kl. 13.00-15.00                                                                        

Tisdag 14 sep kl. 13.00-15.00                                               

Onsdag 15 sep kl. 13.00-15.00                                             

Torsdag 16 sep kl. 13.00-15.00, 17.00-20.00                                                           

Fredag 17 sep kl. 10.00-12.00                                              

Lördag 18 sep kl. 10.00-12.00                 

Söndag 19 sep kl. 09.00-11.00, 12.00-14.00, 16.00-20.00                                                                          

Café Lyktan, Ågatan 15, Tranås

Fredag 10 sep kl. 10.00-13.00               

Fredag 17 sep kl. 10.00-13.00                              

Seniorboendet Berget, Bergasalen, Piratens gata 9, Tranås

Tisdag 7 sep kl. 14.00-16.00

Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. För att förtidsrösta behövs röstkortet. På pastorsexpeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och på röstkortetet hittar du ytterligare information.

 

 

 

Träffa nomineringsgrupperna på torget i Tranås

Passa på att ställa frågor och träffa representanter från nomineringsgrupperna. Svenska kyrkan är också med och och informerar om kyrkans verksamhet och bjuder på kaffe och kaka.

Fredag 10 september kl. 09.00-13.00

Fredag 17 september kl. 09.00-13.00

Dessa dagar kan man även passa på att förtidsrösta på café Lyktan kl. 10-13 eller på pastorsexpeditionen kl. 10-12.