Foto: Magnus Aronson /IKON

Förtroendevalda och protokoll

Tranås pastorat har ett gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd. I varje församling har man utsett ett församlingsråd med uppgift att engagera sig i församlingsverksamheten.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är valt direkt genom kyrkovalet och är pastoratets högsta beslutande organ.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och har till uppgift att styra och leda arbetet i pastoratet.

Församlingsråd

Församlingsrådens uppgift är att påverka, planera, bevara och utveckla församlingens verksamhet. I Tranås pastorat finns tre församlingsråd.