Förskolor

Rektor och skolchef

Specialpedagog

 

Mariagårdens förskola i Tranås, avdelning Myran

Telefonnummer: 0140-674 18

Mariagårdens förskola i Tranås, avdelning Ekorren

Telefonnummer: 0140-674 13

Linnéagårdens förskola i Linderås

Telefonnummer: 0140-674 21

Änglagårdens förskola och fritidshem i Adelöv

Telefonnummer: 0140-674 27

Kockar till förskolorna