Foto: Svenska kyrkan Tranås

Förskolor och fritidshem!

Välkommen till Tranås Pastorats förskolor och fritidshem. Vi har förskola i Tranås, Linderås och Adelöv. I Adelöv bedriver vi även fritidshem. Med små barngrupper, hög personaltäthet, legitimerade lärare och utbildade barnskötare kan vi erbjuda en inspirerande miljö.

Alla är välkomna till våra förskolor och fritidshem oavsett om man är troende eller inte. Vi arbetar utefter svensk Skollag, Läroplan för förskolan och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Alla konfessionella inslag är frivilliga och vi respekterar alltid barnets eget val och säger aldrig till ett barn vad det ska tro på. 

Specialpedagog

Tranås pastorat