Foto: Svenska kyrkan Tranås

Förskolor

Välkommen till Tranås Pastorats förskolor. Vi har förskola i Tranås, Linderås och Adelöv. Med små barngrupper, hög personaltäthet, legitimerade lärare och utbildade barnskötare kan vi erbjuda en inspirerande miljö.

Alla är välkomna till våra förskolor oavsett om man är troende eller inte. Vi arbetar utefter svensk Skollag, Läroplan för förskolan. Alla konfessionella inslag är frivilliga och vi respekterar alltid barnets eget val och säger aldrig till ett barn vad det ska tro på. 

Specialpedagog

Tranås pastorat