Församlingsråd

Församlingsrådens uppgift är att påverka, planera, bevara och utveckla församlingens verksamhet. I Tranås pastorat finns tre församlingsråd.