Foto: Johannes Frandsen /IKON

Engagera dig ideellt

Har du lite tid över att ge bort till någon annan? Vi samordnar många olika insatser. Servera kaffe, uppvaktningar, dopvärd, engagemang för internationellt arbete mm. Du väljer själv hur mycket Du vill engagera dig – i samråd med ansvarig. Ideell, volontär eller frivillig – kärt barn har många namn. Alla behövs – tillsammans kan vi göra mycket!

Ideell-så funkar det!

Att vara ideell medarbetare i Svenska kyrkan innebär att göra ett frivilligt arbete på sin fritid. Den ideella medarbetaren är en viktig resurs i olika verksamheter och ger av sin tid till sina medmänniskor. Det handlar om att engagera sig för det som känns viktigt, att hjälpa andra och att lära sig nya saker om både andra och sig själv.

Det ideella medarbetarskapet är en del i Svenska kyrkans arbete, i kyrkans tro och församlingens gemenskap.

Tillsammans bygger vi församlingen. Att vara ideell/frivillig medarbetare i Svenska kyrkan i Tranås innebär att du blir en viktig resurs i kyrkans olika verksamheter. Du ger av din tid till dina medmänniskor. Du engagerar dig i det som känns viktigt. Ditt engagemang är en del av Svenska kyrkans arbete.

Som ideell medarbetare får Du:

- arbetsuppgifter efter intresse

- utbildning, råd och stöd

- nya vänner

- gemenskap

- ingen ekonomisk ersättning, men uppmuntran av olika slag

- glädje i uppgiften

Du kan engagera dig på flera sätt med uppdrag i gudstjänsten, inom diakonin, som dopvärd, cafévärd, vara värd vid sommarkyrkan och andra evenemang, kyrkvärd, ung ledare och mycket mer. Tillsammans hittar vi det som kan passa. Ibland behövs många och ibland färre. Uppdragen varierar.

Är du intresserad?
Hör av dig till oss med en intresseanmälan så kan vi prata kring dina frågor och eventuella engagemang. Fyll i dokumentet här och lämna in det på pastorsexpeditionen: Jag vill engagera mig ideellt

Vill du vara med?

Hör av dig till pastorsexpeditionen, tfn: 0140-674 00, så hjälper vi dig rätt.

Kontaktpersoner:
Ina Nord, diakon. 0140-674 06
Karin Axelsson, kantor. 0140-674 14
Tina Holmer, präst. 0140-674 07
Annelie Honkanen Lundqvist, pedagog. 0140-674 12