Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med lag

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
· begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
· begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
· begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
· begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
· inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

 

BEGÄRA UTDRAG AV PERSONUPPGIFTER
För att få veta vilka uppgifter Tranås pastorat behandlar om dig, skickar du en undertecknad begäran till Tranås pastorat, Majorsgatan 1, 573 40 Tranås.

Observera att Tranås pastorat enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för pastoratets egen verksamhet och inte har tillgång till uppgifter som finns hos andra församlingar.

 

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig: Tranås pastorat, Majorsgatan 1, 573 40 Tranås

Om du har frågor,klagomål eller lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du göra det genom att besöka oss på Tranås pastorat, Majorsgatan 1, 573 40 Tranås eller maila tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Dataskyddsombud för Tranås pastorat 
Erika Malmberg/Intechrity
Tel: 072-549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se