Foto: Kollage: dopbild och bröllopsbild Magnus Aronson/IIKON, begravningsbild Alex & Martin/IKON

Boka dop, vigsel och begravning

Här hittar ni tider och kontaktuppgifter. Ring oss och boka.

Boka dop, vigsel, begravning

Så här bokar du dop

Man kan välja kyrka och dopförsamling själv. I Säby, Linderås och Adelövs församlingar bokar man dopet på pastorsexpeditionen.

Vi har stående tider för dopgudstjänster i Säby kyrka
1/9 - 30/4: lördagar kl. 11.00, 12.30 och 14.00.
1/5 - 31/8: lördagar kl. 11.00 och 12.30.

För dop i våra andra kyrkor eller i Mariakapellet i Tranås församlingshem bokar man tid enligt överenskommelse, men ordinarie tider enligt ovan kan även passa att boka in övriga kyrkor. På lördagarna tjänstgör en av våra präster och en av våra musiker vid dop. Man är också välkommen att döpa sitt barn i söndagens gudstjänst.
Det finns möjlighet att ha dopfest i någon av våra lokaler, kostnadsfritt. Det finns även dopklänning att låna. Kom in och prova dopklänning på pastorsexpeditionen.

Bokning och information 
Tfn 0140-674 00
Måndag-fredag 10.00-12.00

Pastorsexpeditionen är öppen för besök
Måndag-fredag 10.00-12.00.
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

............................................................................................

Så här bokar du vigsel 

Man kan välja kyrka och vigselförsamling själv. I Säby, Linderås och Adelövs församlingar bokar man vigseln på pastorsexpeditionen.

Vi har stående tider för vigselgudstjänster i Säby kyrka
1/5 - 31/8: lördagar kl. 14.30 och 16.00.
1/9 - 30/4: lördagar kl. 15.30.

På lördagarna tjänstgör en av våra präster och en av våra musiker vid dop och vigselförrättningar.

Bokning av tid för vigsel i Tranås kyrka, Linderås kyrka, Adelövs kyrka och Holavedskapellet eller i några av våra församlingshem sker enligt överenskommelse.

Bokning och information 
Tfn 0140-674 00
Måndag-fredag 10.00-12.00

Pastorsexpeditionen är öppen för besök
Måndag-fredag 10.00-12.00.
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

.............................................................................................

Så här bokar du begravning

Oftast har man kontakt med en begravningsbyrå som också sköter kontakten med pastorsexpeditionen och bokar upp tiden. Men det går bra att ringa och boka direkt med oss.

Begravningstider i Svenska kyrkans ordning
Säby kyrka, Tranås kyrka, Holavedskapllet, Linderås kyrka, Adelövs kyrka eller kommunens Ängarydskapellet.

Månd f.m och e.m, torsd f.m, fredag f.m och e.m.

Du har möjlighet att låna församlingshem för minnesstund. 

Bokning och information 
Tfn 0140-674 00
Måndag-fredag 10.00-12.00

Pastorsexpeditionen är öppen för besök
Måndag-fredag 10.00-12.00.
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

 

Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.

Dop - livets första fest

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap.

Vigsel och bröllop

Planerar ni ert bröllop? Vigselgudstjänsten i Svenska kyrkan är en förböns- och välsignelsegudstjänst för två människor som vill leva tillsammans samtidigt som det är en juridisk handling. Läs mer om vigsel här och om hur man bokar vigselgudstjänst.

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Läs mer om begravning här och om hur man bokar begravningsgudstjänst.