Foto: Alex & Martin IKON

Behöver du öva på att tala svenska?

Kom till Tranås församlingshem. Vi träffas en gång i veckan och pratar på.....

Svenskundervisningen gör nu ett uppehåll på grund av för litet elevantal. /Uppdaterad 2019-11-17

 

Svenskundervisning - för dig som vill öva på att tala svenska.

Tranås församlingshem måndagar kl. 12.00-13.30. (Obs ny tid!)

Sedan vårterminen 2017 har Per Mårtensson, tidigare lärare och rektor, en gång i veckan träffat SFI-elever som vill öva mer på det svenska språket. 

För mer information, kontakta Per. E-post: per.swe27@outlook.com eller tfn: 070-6820750

Välkommen! Det finns plats för flera elever.