Foto: Anneli Pettersson

Babysång

Välkommen till babysång i Tranås församlingshem tisdagar kl. 09.30-11.00. För vuxna med barn 3-8 månader. Ny grupp startar i augusti. Välkommen med anmälan.

I sången och rörelserna får du och ditt barn tillsammans uppleva musiken. Där får småttingar och pyren lustfylld stimulans för alla sinnen och möjlighet att utveckla bl. a balans, reflexer, rumsuppfattning och motorik.

Tisdagar kl. 09.30-11.00 i Tranås församlingshem 
För vuxna och barn ca 3-8 månader. Vi börjar med sångstund och därefter fikar och leker vi tillsammans.

Grupp start 27/8: Få platser kvar. 
Grupp start 22/10: Platser finns.

Terminsavgift: 100 kr (8 gånger). Vi bjuder på fika.
Anmälan till: amanda.winbladh@svenskakyrkan.se

Välkommen!
Amanda och Anneli, barn- och familjeledare