Foto: Anneli Pettersson

Babysång

Välkommen till babysång i Tranås församlingshem tisdagar kl. 09.30-11.00. För vuxna med barn 3-8 månader. Ny grupp startar 9 april. Välkommen med anmälan.

I sången och rörelserna får du och ditt barn tillsammans uppleva musiken. Där får småttingar och pyren lustfylld stimulans för alla sinnen och möjlighet att utveckla bl. a balans, reflexer, rumsuppfattning och motorik.

Tisdagar kl. 09.30-11.00 i Tranås församlingshem

För vuxna och barn ca 3-8 månader. Vi börjar med sångstund och därefter fikar och leker vi tillsammans.

Terminsavgift: 100 kr (8 gånger)
Vi bjuder på fika.

Ny grupp start 9 april

Anmälan till: amanda.winbladh@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Amanda och Anneli
barn- och familjeledare