TMB MediaDesign

Är du medlem eller inte?

Kanske har du en gång gjort ett aktivt val att lämna kyrkan, eller aldrig varit medlem? I vilket fall är du varmt välkommen.

Som medlem i Svenska kyrkan:

• kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan

• bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst

• är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands

• bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.  

Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.  

En vanlig fråga är hur det är med begravning om man inte är tillhörig. Alla betalar en begravningsavgift, i Tranås till Tranås kommun och i den ingår bl a gravplats och tillgång till lokal (Ängarydskapellet) för begravningsceremoni.

Är man inte tillhörig sker dock inte begravning i Svenska kyrkans ordning.  

Vi skickar gärna hem en inträdesblankett, om du kanske vill bli medlem?

Det är förstås upp till dig, men du är alltid välkommen!  

Har ni frågor, hör av er till oss: 0140-674 00.