Foto: PMB Media&Design

Är ditt barn medlem i kyrkan?

Fram till den 31 december 1995 blev den som föddes automatiskt medlem om någon av föräldrarna var tillhöriga, men 1996 upphörde det och man blir numera medlem genom dopet eller ett aktivt inträde. Långt ifrån alla tänker på att deras barn kanske inte tillhör Svenska kyrkan om man kanske inte valt dop.

Det kan vara så att man ändå vill att barnet ska vara tillhörig.När barnet var nyfött fick ni kanske en inbjudan om dop och information om medlemskap från Svenska kyrkan. Fram till den 31 december 1995 blev den som föddes automatiskt medlem om någon av föräldrarna var tillhöriga, men 1996 upphörde det och man blir numera medlem genom dopet eller ett aktivt inträde.

Har du inte döpt ditt barn så gäller erbjudandet om dop fortfarande men du kan också välja att meddela församlingen att du vill att ditt barn ska bli medlem, även om ni inte väljer dop.

Läs gärna mer om vad medlemskapet innebär, och vad det innebär att inte var medlem på www.svenskakyrkan.se/tranas.  

Tänk över saken!

Du eller kanske ni båda föräldrar är medlemmar i Svenska kyrkan. Era föräldrar och syskon kan vara det. Ni har säkert vänner och släktningar som är medlemmar, och deras barn.

Vi skickar gärna hem en inträdesblankett.

Det är förstås upp till er men ert barn är alltid välkommen!  

Har ni frågor, hör av er till oss: 0140-674 00.