Adelövs församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att lokalt ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Församlingsrådet utser kyrkvärdar och inventarieansvariga till församlingens kyrkor.

Övriga uppgifter är bl a ansvar för kollekter, upplåtelse av kyrka och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Adelövs församlingsråd 2022-2025


Ledamot
Josefina Klint, ordförande
Helena Bodåsa, vice ordförande
Mattias Eriksson, församlingsherde                
Stefan Gustafson
Birgitta Holgersson
Berit Sundell
Annelie Tagesson

Inga ersättare tillsatta

 

Församlingsrådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från 2022 och framåt finns tillgängliga på vår hemsida.

Adelövs församlingsråds sammanträden 2024

Kl. 18.30 i Adelövs församlingshem
23/1, 28/2, 26/3, 25/4 (i kyrkan), 15/5, 18/6, 20/8, 18/9, 22/10, 29/11