Foto: Martin Schild

Valnämnden

Inom varje pastorat och i varje församling som inte ingår i pastorat (Som Torslanda-Björlanda församling) finnas en valnämnd som lokalt ansvarar för kyrkovalet.

Kyrkovalet

 

Nu är det klart, valresutlatet 2017 till kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling. Klicka här för att se resultatet