Foto: Martin Schild

Torslanda kyrka

Torslanda kyrka har till sina äldsta delar troligen tillkommit vid slutet av 1100-talet/början av 1200-talet.

Under pandemin

Torslanda kyrka är belägen på Hisingen i Torslanda-Björlanda församling i Göteborgs stad, som är en del av Svenska kyrkan och därmed en evangelisk luthersk församling. Enligt de norsk-isländska källorna skulle Bohuslän ha kristnats redan av Olav Trygvasson i slutet av 900-talet. Några kyrkor eller andra kristna minnesmärken är emellertid inte bevarade från denna tid.

Läs mer om Torslanda kyrka (pdf)

Kyrkan är öppen för ljuständning, stillhet och bön vardagar kl 9-15

Ta gärna en virtuell rundtur i Torslanda kyrka.

Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

I våra tre kyrkor kan du använda din mobiltelefon för att ge att bidrag. Swisha till följande nummer för att dela med dig.

 

Amhults kyrka - Nr: 123 007 7990
Björlanda kyrka - Nr: 123 099 0283
Torslanda kyrka - Nr: 123 199 9887
Obs. dessa nummer är endast till kollekt

Mer om kollekt

Här kan du se vilka kollekter som tas upp 2021 Församlingskollekt är beslutad av kyrkoråd fram till och med februari. Listan fylls på löpande efter beslut. 

Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan, så kallad rikskollekt. Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Göteborgs stift (stiftskollekt). Resterande söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt).

 

Torslanda församlingshem

Torslanda församlingshem

Torslanda församlingshem ligger alldeles bredvid Torslanda torg.

Torslanda kyrka - Historik

Torslanda kyrka är en medeltida kyrka och en av de äldsta kyrkorna i Göteborg. Den är en såkallad trefaldighetskyrka. En så gammal kyrka har naturligtvis ändrats en del under årens lopp.

Ett moln har formen av ett hjärta på den blå himlen.

Dop | Vigsel | Begravning

Svenska kyrkan finns för dig under hela ditt liv, i både glädje och sorg.