Om församlingen

Torslanda-Björlanda församling mellan hav och stad. Vi vill vara en gemenskap - med och kring Kristus. Här finns tillfälle för olika mötesplatser, såväl gudstjänster som föreläsningar och samtalsgrupper, där vi tillsammans kan få växa och inspireras som människor. Ledorden är yta och djup

Allt Torslanda-Björlanda församling gör utgår från församlingsinstruktionen.

Idag lever ca 26 000 människor i Torslanda-Björlanda var av 18 500 är kyrkotillhöriga, ett kustnära område med närhet till både hav och stad.
Området upptar cirka en tredjedel av Hisingens yta.

Vi vill att församlingens liv och verksamhet kännetecknas av ett livsnära förhållningssätt. Vi vill att vårt arbete är relations- och gemenskapsbaserat, så att vi uppmärksammar och tar till vara människors olika gåvor och förmågor. Församlingen har två medeltida kyrkor och en nybyggd kyrka.

Cirka 35 personer är anställda i Torslanda- Björlanda församling och de har sina arbetsuppgifter i anslutning till någon av de tre kyrkorna som finns i församlingen, två medeltida kyrkor; Torslanda och Björlanda kyrkor och en nybyggd kyrka; Amhults kyrka som invigdes 2014.

 

Historik

  • Församlingens två medeltida kyrkor, Torslanda och Björlanda, har till sina äldsta delar troligen tillkommit vid slutet av 1100-talet/början av 1200-talet. Då utgjorde Torslanda ett eget pastorat.

  • Efter reformationen vid början av år 1594 blir Torslanda socken lagd till Björlanda och senare Säve.

  • 1597 blir Torslanda åter självständigt med Öckerö socken som annex. 1928 lades Torslanda på nytt till som annex till Säve.

  • År 1978 blev Björlanda församling annexförsamling i Torslanda-Björlanda pastorat och den 1 januari 2000 blev Torslanda åter ett eget pastorat.

  • 1 januari 2010 ombildades Torslanda och Björlanda till en ny församling, Torslanda-Björlanda församling.

Amhults kyrka och församlingshem

Amhults kyrka med sina vida dörrar och högt i tak...

Björlanda kyrka med klockstapel.

Björlanda kyrka och församlingshem

Björlanda kyrka har till sina medeltida delar troligen tillkommit vid 1100- 1200-talet.

Torslanda kyrka och församlingshem

Torslanda kyrka har till sina äldsta delar troligen tillkommit vid slutet av 1100-talet/början av 1200-talet.

Kontakta oss

För samtal och själavård kontaktar du vår samtalsmottagning. När det gäller bokningar av dop, vigsel, begravningar och andra ärenden kontakta församlingsexpeditionen.

Samverkan

Vi samverkar med och ekonomiskt stödjer Kyrkans SOS, kyrkans familjerådgivningen och Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en kris- och samtalsjour inom Svenska kyrkan. Under 2017 besvarades drygt 21 000 samtal i Jourtelefonen och cirka 3 000 brev i webbtjänsten SOS-brevlådan. Många som kontaktar jourtjänsten lider av ensamhet, nedstämdhet, oro, ångest, dålig självkänsla, självmordstankar och/eller att relationerna till andra människor är komplicerade.

Kyrkans familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning jobbar bl.a. med par har svårt att nå fram till varandra och tycker att det är för mycket bråk och konflikter. Par som vill komma närmare varandra och kommunicera bättre eller om ni brottas med frågan: "Ska vi separera eller fortsätta tillsammans"? Familjer som vill få det bättre tillsammans. Föräldraskap mm.

 

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Tusentals individer kommer till stadsmissionerna för grundläggande behov som mat och kläder och för att värma sig. Göteborgs Stadsmission arbetar även med stötta besökarna med den långsiktiga förändringsprocessen, som handlar om kontakt med myndigheter och vårdgivare. Detta är bara en av många områden som Göteborgs kykliga stadsmission verkar inom. Torlsanda-Björlanda är diakonal partner till Stadsmissionen, vilket vi är extra glada för.

Läs mer om Göteborgs kyrkliga stadsmission och diakonala partners.