Livsnära temakväll

Nu kan du se Livesänd temakväll från måndagen den 24 maj i efterhand. Planering för höstens Livsnära temakvällar pågår och då hoppas vi att vi kan ses i Amhults kyrka som vanligt.

Nu kan du se Livesänd temakväll från måndagen den 24 maj i efterhand. 
ETT ORUBBLIGT HOPP.
Ett samtal om att leva mitt i klimatkrisen och pandemin med Stefan Edman, Susanne Rappmann, Britta Hermansson och Leif Dotevall.

Vi befinner oss nu i en djup kris på flera plan. Den ställer oss inför många utmaningar. Hur ska vi kunna välja rätt väg? Kan den lokala församlingen alltmer bli en vägvisare till ett hopp, som är mer än allmän optimism? En tillförsikt, förankrad utanför oss själva, oavsett framtidsutsikterna.

Den här temakvällen vill befria oss från den förlamande pessimism som klimatkrisen kan föda och i stället nyfiket fokusera på de positiva lösningar som spirar i Sverige och runtom i världen. Och pandemin, vad har vi lärt oss av den? Kanske att livet är skört och att ingenting kan tas för givet, men även en förundran över livets mysterium. Och hur påverkar den ena krisen den andra?

Välkommen att följa samtalet mellan Stefan Edman, biolog och författare till ett 50-tal böcker, senast Bråttom men inte kört, och Susanne Rappmann, biskop i Gbg:s stift, under ledning av pastorn och författaren Britta Hermansson. I del två deltar även Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare i VG.

Liv, kärlek och gemenskap är ledord i församlingens arbete, vilket kan ta sig uttryck på olika sätt. Delaktighet är en viktig ingrediens. Ett sätt att inspirera och ta tag i frågor som känns nära i våra liv och vår vardag är de Livsnära Temakvällarna och Livsnära musik. Då inbjuds gästande föreläsare och musiker som delar med sig av sina tankar och upptäckter.