Liten växt i jord liggande i händer

Leva vidare-grupp

Någon som stod Dig nära har dött. Det påverkar Ditt eget liv på olika plan. Nya känslor och svåra tankar kommer. Det kanske känns så för Dig nu!

Sorg handlar om vårt behov av Omsorg - Omtanke - Närhet
 
Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Ibland kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man igen sig själv. 

I Leva vidare-gruppen inbjuds du att vara med i en enkel och kravlös gemenskap, där det finns plats för dig, din sorg, dina tankar och tårar.

Behöver du stöd kan du läsa mer och hitta kontaktuppgifter för samtal här.