Bilder för Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Nedräkning till kyrkovalet den 19 september, 2021

 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Torslanda-Björlanda församling har ca 18 500 medlemmar, och de som är 16 år eller äldre får rösta i kyrkovalet. 

Om du ännu inte är medlem i Svenska kyrkan och har funderat på att bli det. Självklart kan du lämna in din anmälan om medlemskap när som helst under året, men om du vill rösta i kyrkovalet den 19 september behöver du lämna in din anmälan den senast den 11 augusti 2021. 

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter. Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

Ladda ner ”Bra att veta om kyrkovalet” som pdf. 

 

Vilka kan jag rösta på till kyrkofullmäktige? (vit valsedel).

Här kan du läsa om de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling.

Bilder för Kyrkovalet 2021

Vilka kan jag rösta på till stiftsfullmäktige (rosa valsedel) och kyrkomötet (gul valsedel).

Här kommer du hitta information om vilka nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Dessa sidor är inte klara ännu, men ha tålamod de kommer i god tid innan kyrkovalet.

Pilar på en gata

Är det ditt första kyrkoval.

Du kanske just fyllt 16 år och det är första gången du får rösta eller så har du fått rösta innan, men av olika anledningar har det inte blivit av.

Det här röstar du till

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra.

I kyrkovalet röstar du om:

•Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
•Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser. 
•Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. 

Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.

Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men också vigsel- dop- och begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på kristen tro eller vill fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, djur och natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i behov av stöd eller att bryta ensamhet.

Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet.

Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst. 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken.

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger som används i gudstjänster och församlingsliv.

Läs mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans valwebb

Förra valets resultat

Valresutlatet 2017 till kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling. Klicka här för att se resultatet