Barn tecknar, händer
Foto: Sandra Mattsson

Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan bidrar efter ekonomisk förmåga till kyrkans verksamhet. Hur stor din kyrkoavgift är beror på din inkomst och var du bor. Svenska kyrkans viktigaste finansieringskälla är kyrkoavgiften.

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften, som också kallas kyrkoavgift. Största delen går till din lokala församling.

Svenska kyrkan är uppdelad i ekonomiska enheter i form av församlingar och samfälligheter över hela landet. Behoven där avgör hur stor kyrkoavgiften blir. Vad församlingarna använder sina avgifter till varierar. Här kan du som medlem vara med och påverka besluten i samband med kyrkovalet.

Din kyrkoavgift 

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på två faktorer: din inkomst och vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2010 är 0,99 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar avgift hela det följande året.

Begravningsavgift 

En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Riksgenomsnittet för avgiften 2010 är 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun. På deklarationsblanketten kan du se hur stor din kyrkoavgift och begravningsavgift är.

Internationella arbetet 

Svenska kyrkans internationella arbete sker i samarbete med kyrkor och organisationer i hela världen och finansieras främst genom insamlingskampanjer och enskilda gåvor. En del församlingar beslutar dessutom att pengar ur församlingens totala budget, som ju utgörs av kyrkoavgifterna, ska ges direkt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig. vi ser dig gärna som medlem i Torslanda-Björlanda församling.