Kyrka-Arbetsliv på Volvo Cars

Kyrka-Arbetsliv är en resurs i vardagen för alla anställda vid Volvo Cars i Torslanda. Ing-Marie Gustavsson, diakon är anställd av Torslanda-Björlanda församling i uppdraget Kyrka-Arbetsliv.

Vi finns på Volvo Cars för att möta, stödja, lyssna, se och hjälpa människor i livets olika skeden där olika livsfrågor och behov är i centrum, exempelvis sorg, kris, relationer, ensamhet, mobbning och organisationsförändringar.

För Kyrka-Arbetsliv är arbetslivets- och privatlivets frågor en helhet som påverkar varandra. 

Samtalen sker utifrån en öppenhet för olika livsåskådningar och religioner.  Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Kyrka-Arbetsliv finns med i krisstödsarbetet, vid minnesstunder, arbetar med kamratstöd samt utbildningar och föreläsningar.

Du är varmt välkommen att kontakta Kyrka-Arbetsliv!