Foto: Martin Schild

Kyrka-Arbetsliv

För dig som är företagare i Torslanda finns möjlighet att teckna ett kostnadsfritt samverkansavtal med församlingen gällande, samtal och stöd för arbetsgivare och personal.

Torslanda-Björlanda församling har 25 års lång erfarenhet av samarbete med företag genom vår närvaro på Volvo i Torslanda. Detta är ett område som församlingen vill utveckla tillsammans med företag i Torslanda. Som kyrka värnar vi om alla som bor och vistas i vår församling.

Därför tar vi kontakt med företag i Torslanda för att se om vi tillsammans kan skapa möjlighet till samarbete för ett ökat stöd till er och era anställda. Ett samarbete startar genom att vi tecknar ett samverkansavtal som beskriver det vi tillsammans kommit överens om, för er innebär detta ingen kostnad. Om du vill prata om vad ett samverkansavtal innebär eller har andra frågor om detta arbete får du gärna kontakta oss.

 

Torslanda-Björlanda församling kan erbjuda:

 • Samtal för personal när något inträffar i den enskildes liv som inte är arbetsrelaterat men påverkar arbetet.
 • Stöd till arbetsgivare/chef/arbetsledare vid minnesstund när någon i personal har gått bort.
 • Stöd till arbetsgivare och dess krisstödsgrupp vid extra ordinär händelse som påverkar företaget.

Samtal hanteras genom församlingens samtalsmottagning, telefonnummer 031-731 91 00. 

Stöd vid minnesstund eller vid extra ordinär händelse hanteras genom att företaget kontaktar församlingens expedition som ser till att aktuell personal kontaktar er. 

 

Torslanda-Björlanda församling har samverkansavtal med följande företag:

 • Almondy AB, Torslanda
 • Arken Hotel & Art Garden Spa
 • Gothenburg RoRo Terminal
 • Hemköp, Torslanda
 • ICA Maxi, Torslanda
 • ICA Nära, Björlanda
 • Sundqvist AB, Torslanda
 • Torslanda Golfklubb
 • Volvo Cars, Torslanda

 

Kontakt för mer information:

Ing-Marie Gustavsson, diakon.
Tel: 031-731 90 08
E-post: ing-marie.gustavsson@svenskakyrkan.se

Kyrkans samtalsmottagning 731 91 00

De flesta av oss hamnar någon gång i ett läge där livet känns svårt eller övermäktigt. Att få prata om det kan göra stor skillnad. Klicka för att läsa mer.

Kyrka-Arbetsliv på Volvo Cars

Kyrka-Arbetsliv är en resurs i vardagen för alla anställda vid Volvo Cars i Torslanda. Ing-Marie Gustavsson, diakon är anställd av Torslanda-Björlanda församling i uppdraget Kyrka-Arbetsliv.