Det händer

Nu kan vi vara fler som firar gudstjänst och mässa tillsammans. Vi gör det fortfarande på ett tryggt och säkert sätt genom att hålla avstånd till varandra, men låter Gud vara nära.