Det händer

Nu kan vi vara fler som firar gudstjänst och mässa tillsammans. Vi gör det fortfarande på ett tryggt och säkert sätt genom att hålla avstånd till varandra, men låter Gud vara nära.

Munskydd i kyrkan

För att skydd dig och andra, tar vi ett gemensamt ansvar genom att alla som deltar i gudstjänst, dop, vigsel och begravning bär munskydd och spritar sina händer innan man går in i kyrkan.