Foto: Alex Giacomini /Ikon

Instrumentalister och sångare

Spelar du ett instrument eller sjunger?

Spelar du något instrument? Instrumentalister sökes för medverkan i gudstjänster och andra samlingar. Alla instrument kan användas. Stor eller liten färdighet kan bli till glädje tillsammans med andra.

Är du nyfiken på att hänga på? Tveka inte! Kontakta oss gärna!

Torslanda-Björlanda församling har tre distrikt. Torslanda, Björlanda och Amhult. I dessa distrikt firar vi gudstjänster och andra sammankomster i våra kyrkor och församlingshem.

Musikteam i Amhults kyrka

I Amhults kyrka leds musiken i gudstjänster och mässor ofta tillsammans med ideella musiker och sångare. Det kan vara allt från tillfällen med fullt band och sånggrupper till mindre konstellationer med t.ex. piano med stråk- eller blåsinstrument. Spelar du ett instrument eller sjunger? Varmt välkommen att vara med oss i detta!

Under några tillfällen samlas vi också till det vi kallar ”musikteamsträffar” - tillfällen att repa, umgås, lära oss nya sånger och om musikens roll i gudstjänsten tillsammans!

Plats: Amhults kyrka
Kontakt: Kajsa Davidsson