Hur används pengarna

Exempel på vad du stödjer och kan ta del av genom din kyrkoavgift

• Vård och underhåll av kyrkobyggnader där du kan ta del av stillhet, meditation, gudstjänster och musikprogram. Kyrkobyggnader har också ett symboliskt värde för närområdet och utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer.

• Uppmärksammandet av livets stora tillfällen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att manifestera kärleken till den man älskar (vigsel och välsignelse) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravning).

• Diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder, och internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka och mycket mera.

• Engagemang för flyktingar, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle.

• En särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning. Lyhördhet och dialog för ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmation).

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig. vi ser dig gärna som medlem i Torslanda-Björlanda församling.