Nattvardsutdelning, präst
Foto: Sandra Mattsson

Gudstjänstliv

Att fira gudstjänst är en av församlingens grundläggande uppgifter och i Torslanda-Björlanda församling firar vi gudstjänst flera gånger i veckan.

Hit är du välkommen precis som du är för att sitta ner, lyssna till en predikan, ta del av veckans bibeltexter, sjunga en sång och be. I gudstjänsten tolkar vi livet, fyller på med ny energi och i allra bästa fall får vi en liten glimt av himmelen.

Läs mer om gudstjänster

Du hittar mer information om datum och tider för våra kommande gudstjänster i kalendern.

GUDSTJÄNSTER i Torslanda-Björlanda församling

Gudstjänst

En gudstjänst är ett öppet möte med musik, predikan och bön. Gudstjänsten är fri i sin form och kan innehålla många olika inslag beroende på vad gudstjänsten handlar om.

Mässa

En gudstjänst med nattvard kallar vi för en mässa.

Högmässa

Högmässan är en nattvardsgudstjänst med traditionell liturgi, däribland Kyrie, Gloria och Agnus Dei.

Veckomässa

Veckomässan är en kort gudstjänst mitt i veckan. Här får du ta emot nattvarden och hämta ny kraft i vardagen. Nästan varje onsdag, veckomässa i Torslanda,  08.30 och i Björlanda kl 19. Se kalendern

Livsnära mässa

Den här gudstjänsten firas på söndagseftermiddagar kl 16.00 i Amhults kyrka. Det är en gudstjänst under friare former med nattvard och mycket musik.

Musikgudstjänst

Musikgudstjänsten består huvudsakligen av musik utifrån ett särskilt tema. Uppsättningarna varierar i storlek och sträcker sig från solister och psalmsång till ensemble och körer.

Gudstjänst med små & stora

Detta är en enkel gudstjänst där perspektiv och tilltal främst riktar sig till barnen. Tanken är att barn och vuxna ska fira hela gudstjänsten tillsammans, därför är det ingen söndagsskola vid dessa tillfällen.

Helig Mark

Nattvard och en hel del lovsång ger Helig Mark sin unika karaktär. Predikan och kvällsfika ingår i konceptet. Läs mer om Helig mark

 

Gudstjänst på Solängen

Utöver mötena i våra egna kyrkor firar vi också gudstjänst på äldreboendet Solängen. Varje fredag besöker representander från Torslanda-Björlanda församling, tillsammans med medarbetare från Smyrnaförsamlingen på Hisingen, de boende på äldreboendet. Tillsammans firar de gudstjänst med nattvard och därefter samlas de till fika och en stunds gemenskap.

 

Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

I våra tre kyrkor kan du använda din mobiltelefon för att ge att bidrag. Swisha till följande nummer för att dela med dig.

 

Amhults kyrka - Nr: 123 007 7990
Björlanda kyrka - Nr: 123 099 0283
Torslanda kyrka - Nr: 123 199 9887
Obs. dessa nummer är endast till kollekt

Mer om kollekt

Här kan du se vilka kollekter som tas upp 2021 Församlingskollekt är beslutad av kyrkoråd fram till och med februari. Listan fylls på löpande efter beslut. 

Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan, så kallad rikskollekt. Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Göteborgs stift (stiftskollekt). Resterande söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt).