En kupad hand håller ett glasklot. Blå himmel i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Existentiell hälsa

Vad får dig att känna livslust? När livet ställs på sin spets börjar många av oss fundera på vad vi tror på och vad meningen med allt är. Vi startar en samtalsgrupp där de stora frågorna får ta plats och bli konkreta!

Samtalsgruppen kommer att utgå ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) aspekter av existentiell hälsa. Den existentiella hälsan handlar om hur vi människor tänker, känner och handlar i våra liv.

God existentiell hälsa ger oss en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen. Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar den existentiella dimensionen i bedömning av hälsorelaterad livskvalité.

Samtalsgruppen kommer under sina träffar att ta upp åtta teman för existentiell hälsa:

  • Upplevelse av sammanhang
  • Existentiell styrka och kraft
  • Tillit som  livskraft
  • Meningen med livet
  • Upplevelse av helhet
  • Harmoni och inre lugn
  • Upplevelse av förundran
  • Förhoppning

Vill du vara med i en samtalsgrupp om livet?

Vi startar onsdagen 28 september kl. 18.00-19.30 i Torslanda församlingshem, ingång B. Vi träffas åtta gånger varannan vecka. (höstens grupp är fulltecknad) 

Nästa omgång startar den 8 februari, 2023. Du kan anmnäla dig redan nu. 

Anmälan senast 21 september via e-post till Annelie Lidén eller 031-731 90 20