Kvinna hjälper äldre dam
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Engagemang | Medlemskap

All aktivitet i vår församling är resultatet ev ett levande och dynamiskt samarbete mellan medlem, anställd och ideell. I det kyrkliga tankesättet är ingen arbetare viktigare än någon annan. Tillsammans bygger vi Torslanda-Björlanda församling.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Som medlem i svenska kyrkan bidrar du till en mångfaceterad verksamhet som bland annat organiserar lokalt förankrade verksamheter, vård av kulturarv, internationellt bistånd, hjälp- och stödsamtal och mycket mer.

Läs mer om medlemskap (länk till svenskakyrkan.se)

Att vara ideell medarbetare

Ditt engagemang kan innebära något enkelt som blir något väldigt värdefullt för andra. Du kan dela med dig av din omsorg och din tid.

Hur används pengarna

Exempel på vad du stödjer och kan ta del av genom din kyrkoavgift

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig. vi ser dig gärna som medlem i Torslanda-Björlanda församling.