Ett moln har formen av ett hjärta på den blå himlen.
Foto: Johanna Rosén /Ikon

Dop | Vigsel | Begravning

Svenska kyrkan finns för dig under hela ditt liv, i både glädje och sorg.

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Vigsel

Vigsel i kyrkan. En bekräftelse av en kärleksrelation mellan två människor, inför Gud och inför varandra.

Begravning

En begravning kan ha olika innebörd för olika människor beroende på relationen till den döde och hur den egna livssituationen ser ut. Ofta är en begravning ett uttryck för sorg och saknad, men samtidigt ett tillfälle då tankar och känslor kring döden och livet väcks i oss.

Församlingsexpeditionen

031-731 90 00

Måndag till fredag, 9.30-12.00

Du kan också nå oss via e-post. 

Besök- och postadress
Torslanda torg 10
423 32 Torslanda

Boka dop eller vigsel on-line