Foto: Sandra Mattsson

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Boka dop online

För att underlätta för er som vill boka dop erbjuder vi möjligheten att boka tid för dop på webben.

Här i Torslanda-Björlanda vill vi i dopet dela både glädje, tacksamhet över det lilla barnet men även den oro som föräldrar ibland känner inför framtiden.

I dag är dopet den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan. Men föräldrar kan även begära att barn ska tillhöra Svenska kyrkan. Då kommer barnet att få erbjudande om dop vid ett senare tillfälle. Dopet ska inte förväxlas med namngivning. Barnets namn nämns då dopet är bundet till individen. 

Boka tid för ert dop
Om du vill låta döpa ditt barn eller dig själv i någon av våra kyrkor kan du boka doptid här på webben eller så ringer du till församlingsexpeditionen. Tel 731 90 00

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dopet är för alla
Dopet är öppet för alla oavsett ålder -barn, ungdom eller vuxen. Vanligast är dock att man döps som spädbarn. För att ett barn ska kunna döpas måste båda dess vårdnadshavare vara överens om det. En ungdom eller vuxen får döpas när han eller hon begär att bli döpt till kyrkans tro. Som vuxen eller tonåring får man som förberedelse för dopet undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Äldre barn kan också döpas
Dopbarnet behöver inte vara bebis. Ibland räcker inte tiden till när barnen är små. Då är det bra att veta att ett dop är lika fint om barnet har hunnit bli äldre. Alla kan döpas, oavsett ålder. Och syskon kan döpas i samma gudstjänst. 


Dopsamtal
Innan själva dopet kontaktar prästen er för dopsamtal. Vid dopsamtalet talar ni om dopets innebörd och går igenom dopgudstjänsten så att den kan utformas utifrån era önskemål. Det här är även ett tillfälle för prästen att träffa och lära känna er och ert barn lite närmare.

Dopgudstjänst
Dopgudstjänsten består av psalmer, bön, bibelläsning, dophandling och välsignelse. Under dopet får föräldrarna frågan, Vilket namn har ni gett ert barn? Men även syskon och faddrar kan hjälpa till under dopet. Vanligt är att vattnet i dopfunten hälls upp av ett äldre syskon och att dopljuset tändas av en fadder. Då barnet är döpt lyfter prästen upp barnet så att hela församlingen kan se och hälsa det välkommet.

Faddrar
Att bli fadder är ett hedersuppdrag, det handlar om ett moraliskt och personligt åtagande. Ett barn kan ha en eller flera faddrar. Enligt kyrkoordningen ska en fadder vara döpt och villig att dela barnets kristna fostran. Det handlar om att engagera sig i barnet och stötta föräldrarna. Fadder är man hela livet vilket innebär att kontakten och ansvaret fortsätter även efter gudbarnets barn- och ungdomsår. Efter dopet får faddrarna ett fadderbrev som påminnelse om deras hedervärda uppdrag och ansvar.

Vill ni hyra lokal?

Vill du läsa mer om dopet klicka här >>

Hyra dopklänning

Vi har fem dopklänningar till uthyrning i samband med dop i någon av våra kyrkor. Här kan du se bilder på klänningarna.

Kostnad 200 sek/tillfälle.

För mer information eller boka en dopklänning kontakta församlingsexpeditionen.
Tfn: 031- 731 90 00.

Bebisfot och hand

Psalmer vid dop

På denna sida har vi samlat några av de vanligast förekommande psalmerna vid dop.

Bebishand, dopfunt

Checklista för dopet

Några tips som kan vara en hjälp för er att förbereda dopet.