Ditt viktigaste möte - ABC

Hur vill du att ditt barn skall komma ihåg dig om 20 år? Gruppträffar om föräldraskap, för föräldrar till barn 7-12 år, hösten 2022. Start 17 oktober.

Torslanda-Björlanda församling vill ge våra barn de bästa föräldrar de kan få!

Vi startar en ny omgångar med gruppträff om föräldraskap för föräldrar till barn 7-12 år i Amhults kyrka nu i oktober. Träffarna hålls i samarbete mellan Svenska kyrkan och Göteborgs stad.

Vi träffas vid 4 tillfällen:

17 oktober, 31 oktober, 14 november samt den 28 november i Amhults kyrka klockan 17:30-20:00

Längre ner på sidan kan du läsa om vad varje träff innehåller

Anmälan senast den 10 oktober. Träffarna är konstnadsfria.

Anmälan till gruppträffarna: www.foraldratraffar.goteborg.se 

Har du frågor kontakta agneta.brile@svenskakyrkan.se

Begränsat antal platser.

 

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Alla är vi experter på föräldraskap

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan.
Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De festa föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.
Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konfikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 7-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Detta är ABC – Alla barn i centrum

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN’s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

INNEHÅLL

Träff 1 – VISA KÄRLEK

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konfikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.