Demokrati i kyrkan

Medlemmarna väljer vilka som ska styra Svenska kyrkan. Kyrkovalet hålls vart fjärde år och det senaste valet var i september 2017 nu är mandatperiod 2018 till 2021

Rösta i kyrkovalet den 19 september 2021

Läs mer på Svenska kyrkans nationella sidor