Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar.

Valnämnden

Inom varje pastorat och i varje församling som inte ingår i pastorat (Som Torslanda-Björlanda församling) finnas en valnämnd som lokalt ansvarar för kyrkovalet.

De tre kyrkorna. Fr.v. Björlanda, Amhult, Torslanda

Öppet Kyrkofullmäktige

Torslanda-Björlanda kyrklofullmäktige är ett öppet möte, välkommen som åhörare.

Kyrkoråd

Varje församling har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkovalet den 19 september 2021

En reklamknapp med texten Jag har tystnadsplikt Kyrkoval ligger på ett bord framför en person.

Kyrkoval 2021 - så gick det

Söndagen den 19 september 2021 var det kyrkoval i Svenska kyrkan, nu är det preliminära resultatet klart.

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är en central del i Svenska kyrkans eget regelverk, Svenska kyrkans bestämmelser. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du kyrkoordningen och andra Svenska kyrkans bestämmelser i gällande lydelser.

Läs mer på Svenska kyrkans nationella sidor

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Webb för nomineringsgrupper och kandidater

För nomineringsgrupper och kandidater

Information som vänder sig till nomineringsgrupper och dig som kandiderar.