Foto: Vikulin /Shutterstock

Delta i verksamhet

I bibelns evangelier, berättelserna om Jesus liv och gärningar, framtonar starkt budskapet om alla människors lika värde och Guds allomfattande kärlek. Församlingens ledord är "yta och djup", med en bred verksamhet vill vi ge alla människor en möjlighet att fördjupa sin relation med Gud och andra människor.