Foto: Vikulin /Shutterstock

Delta i verksamhet

I bibelns evangelier, berättelserna om Jesus liv och gärningar, framtonar starkt budskapet om alla människors lika värde och Guds allomfattande kärlek. Församlingens ledord är "yta och djup", med en bred verksamhet vill vi ge alla människor en möjlighet att fördjupa sin relation med Gud och andra människor.

Vi följer de rekommendationer som gäller oss alla. I våra kyrkor och lokaler kommer antal personer vara begränsat, god hygien är ett måste, är du sjuk eller känner symtom stanna hemma och vi håller avstånd, men Gud är nära.