Foto: Vikulin /Shutterstock

Delta i verksamhet

I bibelns evangelier, berättelserna om Jesus liv och gärningar, framtonar starkt budskapet om alla människors lika värde och Guds allomfattande kärlek. Församlingens ledord är "yta och djup", med en bred verksamhet vill vi ge alla människor en möjlighet att fördjupa sin relation med Gud och andra människor.

Vi pausar de flesta offentliga arrangemang och grupper en tid framöver.

Däremot fortsätter vi att vara kyrka. Tro, hopp och kärlek är inte inställda!

- Den diakonala och sociala verksamheten fortsätter
- Samtalsmottagningen är öppen, tel 731 91 00
- Fira gudstjänst hemma med inspelad gudstjänst varje söndag
- Kyrkklockorna i Björlanda och Torslanda ringer in till eftertanke och bön på söndagarna kl 11.
- Du kan boka dop, vigsel och begravning
- Kyrkorna är öppna för stillhet, ljuständning, bön och samtal.

Läs mer här