Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bli medlem

Klicka på bli medlem här ovanför, fyll i och spara blanketten, skriv ut och skicka in den som post till Torslanda-Björlanda församling, Torslanda torg 10, 423 32 Torslanda.

Självklart är du också välkommen in till pastorsexpeditionen för att lämna din inträdesblankett

Medlem genom dopet 

• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall.

• Du som är döpt i ett annat kristet trossamfund är välkommen som medlem i Svenska kyrkan. Något nytt dop behövs inte men församlingen erbjuder dig undervisning i Svenska kyrkans tro och lära.

• Församlingen erbjuder undervisning och samtalsgrupper om dop och Svenska kyrkans tro till alla som önskar. Det kan ske på olika sätt beroende på var man bor.

Barnet som medlem 

• Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan.

• Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Folkbokförd utanför Sverige 

• Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se