Björlanda kyrka, exteriör

Björlanda kyrka - Historik

Björlanda kyrka är en medeltida s.k. Mariakyrka. Det kan man se på dess extra höga murar. Kyrkans invigningsdag är den 15 juli, enligt en anteckning i Biskop Eysteinns jordebok från 1300-talet men invigningsåret är okänt.

Björlanda kyrka har till sina medeltida delar troligen tillkommit vid 1100- 1200-talet. Björlanda utgjorde under medeltiden ett eget pastorat. Efter reformationen vid Nya tidens början har däremot Björlanda, Säve, Backa, Torslanda och Öckerö tillsammans utgjort ett pastorat med Björlanda som moderförsamling.

Vid kyrkobesiktning år 1652 angavs Björlanda vara annex till Säve församling och var det fram till år 1978 då Björlanda församling blev annexförsamling i Torslanda Björlanda pastorat. Den 1 januari 2000 blev Björlanda åter ett eget pastorat och var det fram till 2010 då Björlanda pastorat och Torslanda Pastorat blev Torslanda-Björlanda församling. 

De äldsta delarna av kyrkan har daterats till 1100-talet eller 1200-talet. De äldsta föremålen i kyrkan är dopfunten från 1200-talet, tillverkad av Mäster Thorbillus. Han kan även ha varit kyrkans byggmästare.
Andra gamla föremål i kyrkan är rökelsekaret, även det från 1200-talet, en offerstock från 1636 och en basunängel från 1752.

Inredningen i kyrkan har  förändrats och formats genom åren.
I det ”nya” koret från 1500-talet uppfördes ett altarskåp som föreställer den yttersta domen.
Delar av detta altarskåp hänger nu på den södra muren medens den största delen återfinns på Historiska museet i Göteborg. 
Längs fram på södra muren hänger ett epitafium (gravskrift) över Häradsdomaren Erik Andersson Hofgard och hans maka. Ett epitafium har sina givna symboler som rättvisa, fruktbarhet, visdom osv. Själva mittdelen föreställer
Jesus på korset med porträtt av familjen runt om.

Kyrkan har under årens lopp genomgått åtskilliga restaureringar och ombyggnationer. Bland annat har kyrkorummets storlek förändrats vid ett par tillfällen. Under medeltiden var kyrkan inte längre än fram till där predikstolen nu står. Under 1500-talet byggdes det till ett fyrkantigt kor, som då var något smalare än långhuset. 1734 byggdes koret om på nytt och fick då sin nuvarande utformning. Den ursprungliga kyrkan hade inga fönster förutom en glugg på den västra muren. Vid en omfattande renovering 1624-1625 slog man upp två fönster och 1628 tillkom ytterligare två.

År 1669 inköptes en ny predikstol till kyrkan. Man är osäker om den blev uppsatt eftersom den nuvarande kan dateras till tidigt 1600-tal. Kanske den är köpt från en annan kyrka?

Den mest betydande förändringen i kyrkan under 1800-talet var antagligen anskaffandet av en orgel. Den första orgeln hade sex stämmor och byggdes av Söderling i Göteborg. Den nuvarande orgeln är byggd 1976 av Lindegren GBG.

På 1800-talet fick kyrkan också sitt votivskepp (votiv betyder löfte). Människor i sjönöd lovade att skänka en gåva eller att göra något för Gud om de blev räddade.
Ofta avbildades det skepp vilket man hade seglat med.

På 1700-talet genomgick kyrkan den kanske största renoveringen och förändringen hittills. Då byggdes läktare, det gamla koret revs och ett nytt byggdes där kor och långhus blev ett. Mästare Lars Holm fick i uppdrag att måla taket med bibliska motiv. Dessa målningar togs ner 1870 men fragment av dem återfanns vid en renovering 1936. Den färgskala som fanns på dessa målningar ligger till grund för de takmålningar som finns i kyrkan idag. Dessa målningar illustrerar frälsningshistorien med skaparberättelsen över orgelläktaren. Syndafallet illustreras av krig. Guds räddning illustreras genom noten i havet och av skördearbete. Längst fram finns den öppna Fadersfamnen med ett citat av Augustinius, skrivet på latin och svenska: ”Du skapade oss till dig och oroligt är vårt hjärta tills det finner ro i dig”. Målningen är gjord av konstnären Kristian Lundstedt och blev färdigställd 1954. Muralmålningen på kyrkans norra vägg föreställer ryttare i cirkelmedaljongerna. Kalkmålningen är från 1200-talet och blev framtagen vid renoveringen 1936, liksom draperimålningen i kyrkans kor. Den föreställer förlåten i templet som rämnade när Jesus dog på korset, och vägen till Gud blev öppnad.

Under 1900-talet har kyrkan genomgått tre renoveringar och ombyggnationer: 1914, 1936 och 1989. 1914 byggdes nuvarande sakristia och det vapenhus som revs vid renoveringen 1989. Kyrkan fick sten i mittgången och kor. De slutna bänkarna byttes mot öppna.
Vid renoveringen 1936 togs kalkmålningarna fram och konserveringsarbete gjordes på altaruppsats, predikstol och läktarinteriör. Under 1989 renoverades kyrkorummet då bänkpartierna sänktes i nivå med kor och mittgång. Träskulpturer rengjordes och förbättrades. Nytt vapenhus byggdes med samlingsrum, toaletter och förrådsutrymme.
Vid renoveringen hittade man under mittgången en trolig grav i höjd med fönstren vid predikstolen. Detta är troligen graven efter Erik Andersson Hofgard och hans familj till vars minne man satte upp epitafiet. Kyrkan återöppnades den tionde december 1989.

Audioguide

År 2014 producerades en audioguide som besökare till Björlanda kyrka kunde ta del av via sin smartphone samtidigt som de gick runt i kyrkan. Här kan du lyssna på audioguiden direkt i din webbläsare.

Audioguide - Björlanda kyrka
00:00
Audioguide - Björlanda kyrka