Björlanda kyrka med klockstapel.
Foto: Sandra Mattsson

Björlanda kyrka

Björlanda kyrka har till sina medeltida delar troligen tillkommit vid 1100- 1200-talet.

Björlanda kyrka är vackert belägen på Hisingen i Torslanda-Björlanda församling beläget i Göteborgs Stad, som är en del av Svenska kyrkan och därmed en evangelisk luthersk församling. Enligt de norsk-isländska källorna skulle Bohuslän ha kristnats redan av Olav Trygvasson i slutet av 900-talet. Några kyrkor eller andra kristna minnesmärken är emellertid inte bevarade från denna tid.

Ta gärna en virtuell rundtur i Björlanda kyrka.

Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

I våra tre kyrkor kan du använda din mobiltelefon för att ge att bidrag. Swisha till följande nummer för att dela med dig.

 

Amhults kyrka - Nr: 123 007 7990
Björlanda kyrka - Nr: 123 099 0283
Torslanda kyrka - Nr: 123 199 9887
Obs. dessa nummer är endast till kollekt

Mer om kollekt

Här kan du se vilka kollekter som tas upp 2021 Församlingskollekt är beslutad av kyrkoråd fram till och med februari. Listan fylls på löpande efter beslut. 

Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan, så kallad rikskollekt. Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Göteborgs stift (stiftskollekt). Resterande söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt).

 

PG  Hanner

PG Hanner

Torslanda-Björlanda församling

Präst, Ledning

Mer om PG Hanner

Distriktschef Björlanda