Björlanda församlingshem

Björlanda församlingshem

Församlingshemmet ligger några hundra meter från kyrkan och var från början Björlandas ålderdomshem.

När Glöstorpshemmet i Tuve byggdes och ålderdomshemmet flyttades dit, köpte församlingen in huset och byggde om det till församlingshem. Efter hand har sedan församlingshemmet byggts om och anpassats efter utökad verksamhet och större arbetslag.

En stor utbyggnad gjordes år 2000 och den har betytt att församlingshemmet nu känns helt ändamålsenligt.

Samlingssalen rymmer max 80 personer och hyrs ut till samlingar efter dop, vigslar och begravningar. Läs mer om hyra lokal.
 
I trädgården ligger också Änglagårdens förskola i en byggnad som ägs av Lokalförsörjningsförvaltningen.