Foto: Albin Hillert /Ikon

Begravning

En begravning kan ha olika innebörd för olika människor beroende på relationen till den döde och hur den egna livssituationen ser ut. Ofta är en begravning ett uttryck för sorg och saknad, men samtidigt ett tillfälle då tankar och känslor kring döden och livet väcks i oss.

I fokus för begravningsgudstjänster i Torslanda-Björlanda församling står en människas levda liv och relationen till dem som stått den människan nära. Samtidigt vill vi förmedla det kristna hoppet om ett liv efter döden och övertygelsen om att vi är omslutna av Guds kärlek i livet som döden.

Det praktiska

Dödsboet ansvarar för de praktiska förberedelserna. Som anhörig kan du själv ta kontakt med oss för att berätta om dödsfallet, ordna med präst och tid för begravningsgudstjänst. Du har även möljlighet att lämna över allt till en begravningsentreprenör. Genom begravningsavgiften, som alla betalar, är kostnaden för begravningskapell, gravsättning och kremering redan betalt. Är den avlidne dessutom medlem i Svenska kyrkan ingår även övriga tjänster så som präst, vaktmästare och musiker. Svenska kyrkan ansvarar då för begravningsgudstjänst, gravsättning och kremering.

Efter begravningen fortsätter många gemenskapen för att minnas och prata om den avlidne. Det finns möjlighet att hyra församlingshemmet för en stunds gemenskap. Innan en begravning i kyrkan tar prästen alltid kontakt med de anhöriga för ett personligt samtal.

Tacksägelse och ljuständning

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan sker tacksägelse i kyrkan näst följande söndags gudstjänst efter att dödsfallet anmälts till församlingen. Tacksägelse innebär att den avlidnes namn läses upp, ett ljus tänds och medan kyrkklockorna ringer samlas församlingen i en kort bön för den avlidne. Varje Allhelgona håller vi en speciell minnesgudstjänst med ljuständning för alla som avlidit under året.

Bårtäcke

Vid begravning i någon av församlingens kyrkor finns ett vackert bårtäcke att tillgå.

Hos kyrkogårdsförvaltningen hittar du mer information om allt det praktiska runt en begravning.

Att gå vidare

För dig som förlorat en förälder, maka eller barn finns både
leva vidare-grupper och möjlighet till enskilda samtal med någon av våra präster eller diakoner. Ta gärna kontakt med vår församlingsexpedition tfn: 031 - 731 90 00 för förfrågningar och tidsbokning för samtal eller ta direkt kontakt med den präst eller diakon du önskar tala med (för telefonnummer se personal).

Du kan även ringa Kyrkans jourtjänst, tfn: 031 - 800 650 där du kan tala med en medmänniska. Eller jourhavande präst på tfn: 112. Både Kyrkans jourtjänst och Jourhavande präst har öppet dygnet runt, de har tystnadsplikt och du får vara anonym.

För dig som mist någon genom självmord, finns en speciell organisation SPES - Riksorganisationen Suicid prevention och efterlevandes stöd. Besök deras hemsida eller ring deras telefonjour, tfn: 08-34 58 73, alla dagar mellan 19.00-22.00.