Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barnkörer

Just nu har vi plats för fler barn i våra barnkörer. Det finns barnkörer i både Torslanda, Björlanda och Amhult. Barnkörerna är öppna för sångglada barn. Körerna medverkar i församlingens gudstjänster och i barnkörkonserter, musikal, Lucia eller julspel m.m. I Amhult finns Buller & Bång-Sång, en öppen kör för barn.

Församlingens barnkörer 

Sångfåglarna, 6-8 år
Björlanda församlingshem, tisdagar kl. 16.15-15.45
En kör för barn 7 – 9 år. Vi sjunger och övar för deltagande i församlingens aktiviteter. Vi hämtar gärna barnen till fots på närliggande skolor.

Anmälan till: Maria.Sjokvist@svenskakyrkan.se (körledare)

Glada toner, 7-9 år 
Torslanda församlingshem, torsdag kl. 16.15-17.00 
En kör för sångglada barn 7 – 9 år. Vi börjar med enkelt fika sedan sjunger vi och har roligt tillsammans, vi lär känna notbilden och deltar på gudstjänster och andra projekt i församlingen.

Anmälan till: Maria.Sjokvist@svenskakyrkan.se (körledare)

Unga Röster, från 9 år
Björlanda församlingshem, tisdagar kl. 15.00-16.45 
En kör för sångglada från 9 år, med möjlighet att utveckla sin sångröst och sjunga i stämmor tillsammans med andra.
Medverkar i gudstjänster av olika slag som t.ex. adventhögtid eller särskilda musiksatsningar. 

Anmälan till: Maria.Sjokvist@svenskakyrkan.se (körledare)

Soul Children, 10-16 år 
Amhults kyrka, tisdag kl. 16-17.30 
En kör fullproppad med glädje, rörelse och energi för dig mellan 10 och 16 år. 
Läs mer om Soul Children

Anmälan till: sofia.kunze@svenskakyrkan.se (körledare) 

Buller & Bång-Sång

För alla barn 4-9 år i Amhults kyrka