Barn och vuxen spelar trumma tillsammans.

Baby- och Barnrytmik

Rytmik är en musikpedagogisk metod där musik och kroppsrörelse används för att stödja barns utveckling och lärande. Metoden kan tillämpas inom flera områden: matematik, språk, musikinstrumentspel samt som kommunikation och social träning för bebisar/småbarn och deras föräldrar tillsammans med andra barn och föräldrar i grupp. Genom att delta i rytmik hjälper du ditt barn att utvecklas, och Du som förälder har världens vackraste röst för just ditt barn!

Vi pausar de flesta offentliga arrangemang och grupper en tid framöver.

Däremot fortsätter vi att vara kyrka. Tro, hopp och kärlek är inte inställda!

- Den diakonala och sociala verksamheten fortsätter
- Samtalsmottagningen är öppen, tel 731 91 00
- Fira gudstjänst hemma med inspelad gudstjänst varje söndag
- Kyrkklockorna i Björlanda och Torslanda ringer in till eftertanke och bön på söndagarna kl 11.
- Du kan boka dop, vigsel och begravning
- Kyrkorna är öppna för stillhet, ljuständning, bön och samtal.

Läs mer här 

Rytmik i Torslanda 2021

Startdatum är osäker, detta på grund av pandemin. 
ONSDAG KL.9.30-11
Babyrytmik för barn 3-8 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Janet Ertsborn

ONSDAG KL.11-12.30 
Barnrytmik för barn 9-14 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Janet Ertsborn

Anmälan görs med ditt och barnets namn, samt barnets 6 födelsesiffror
Det är gratis om medföljande förälder är medlem i Svenska kyrkan och annars kostar det 700kr/termin.

Rytmik i Björlanda VT2021 

Startdatum är osäker, detta på grund av pandemin. 
MÅNDAG KL.9.30-11
Babyrytmik för barn 3-8 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Carl Markman

MÅNDAG KL.11-12.30
Barnrytmik för barn 9-14 månader (ca ålder vid start) Anmälan till Carl Markman

 

 

Anmälan görs med ditt och barnets namn, samt barnets 6 födelsesiffror.
Det är gratis om medföljande förälder är medlem i Svenska kyrkan och annars kostar det 700kr/termin.

 

 

 

Kontakt

Janet Ertsborn

Torslanda-Björlanda församling

Organist

Carl Markman

Carl Markman

Torslanda-Björlanda församling

Organist