Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Baby- och Barnrytmik

För ditt barn är du den som har den vackraste rösten i världen!

Rytmik i Torslanda HT2019 
start 4 september

ONsDAG Kl 9.30-11, Torslanda Församlingshem

Babyrytmik för barn 3-8 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Janet Ertsborn

ONSDAG KL 11-12.30, Torslanda Församlingshem

Barnrytmik för barn 9-14 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Janet Ertsborn

Rytmik i Björlanda HT2019 
start 5 september

TORSdag, kl 10-11, Björlanda församlingshem

Babyrytmik för barn 3-8 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Carl Markman

 

Anmälan görs med ditt och barnets namn, samt barnets 6 födelsesiffror

Det är gratis om medföljande förälder är medlem i Svenska kyrkan och annars kostar det 700kr/termin.

 

Rytmik som metod

Rytmik är en metod som innebär att man vid inlärning av musik genom rörelse gör andra erfarenheter samtidigt. T.ex. rumsupplevelse, kroppsuppfattning, kommunikation, språk m.m. Genom att delta i rytmikpass med ditt barn hjälper du alltså ditt barn att utvecklas. Du som förälder har världens vackraste röst så sjung för ditt barn!

Spädbarnet har ett språk: rörelse/röst

Visste du att för det lilla barnet är puls, röst, rörelse ett bekant fenomen som fanns redan i mammas mage. Det är en trygghet att kommunicera med just detta för att utveckla och medvetandegöra. Rörelsen har betydelse för all inlärning. Man har visat att det finns ett samband mellan motorisk utveckling och känslomässig - intellektuell utveckling. 

 Vi sjunger gammalt och nytt, kristna sånger blandat med andra sånger. Man måste inte dela kyrkans tro men varje rytmikpass innehåller en kort andakt där vi tänder ljus och ber.

Kontakt

Janet Ertsborn

Torslanda-Björlanda församling

Organist

Carl Markman

Carl Markman

Torslanda-Björlanda församling

Organist