Barn och vuxen spelar trumma tillsammans.

Baby- och Barnrytmik

Rytmik är en metod som innebär att man vid inlärning av musik, genom rörelse, gör andra erfarenheter samtidigt, t.ex. kroppsuppfattning, språk och kommunikation. Man har visat att det finns ett samband mellan motorisk utveckling och känslomässig-intellektuell utveckling. Genom att delta i rytmik hjälper du ditt barn att utvecklas, och kom ihåg att Du som förälder har världens vackraste röst för just ditt barn!

Rytmik i Torslanda VT2021

START 20 januari i Torslanda församlingshem
ONSDAG KL.9.30-11
Babyrytmik för barn 3-8 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Janet Ertsborn

ONSDAG KL.11-12.30 
Barnrytmik för barn 9-14 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Janet Ertsborn

Anmälan görs med ditt och barnets namn, samt barnets 6 födelsesiffror
Det är gratis om medföljande förälder är medlem i Svenska kyrkan och annars kostar det 700kr/termin.

Rytmik i Björlanda VT2021 

START 18 Januari i Björlanda Församlingshem
MÅNDAG KL.9.30-11
Babyrytmik för barn 3-8 månader (ca ålder vid start). Anmälan till Carl Markman

MÅNDAG KL.11-12.30
Barnrytmik för barn 9-14 månader (ca ålder vid start) Anmälan till Carl Markman

 

Anmälan görs med ditt och barnets namn, samt barnets 6 födelsesiffror

Det är gratis om medföljande förälder är medlem i Svenska kyrkan och annars kostar det 700kr/termin.

 

 

 

Kontakt

Janet Ertsborn

Torslanda-Björlanda församling

Organist

Carl Markman

Carl Markman

Torslanda-Björlanda församling

Organist