Att vara ideell medarbetare

Ditt engagemang kan innebära något enkelt som blir något väldigt värdefullt för andra. Du kan dela med dig av din omsorg och din tid.

Som ideell medarbetare i din församling blir du delaktig i kyrkans arbete. Vill du bidra på din fritid så kan du göra det på många olika sätt, med något som just du är duktig på eller med något du är särskilt intresserad av.

De anställda medarbetarna har ett särskilt ansvar för olika delar av arbetet i församlingen men ideella och anställda bär tillsammans kyrkans uppdrag att göra Guds kärlek synlig i människors liv.

Det ska vi göra i både ord och handling och tillsammans kan vi göra mer. Därför är det ideella engagemanget ovärderligt och varje liten insats kan komma att betyda mycket för någon.

Som ideell medarbetare kan man bidra med sitt engagemang både i gudstjänsten eller i vardagsverksamheterna, såväl som i  och utanför kyrkans lokaler, ofta eller lite då och då och det finns plats för alla åldrar!

Just nu söker vi...

Om du skulle vilja engagera dig behöver vi hjälp allt möjligt, vad vill du engagera dig i? Här följer ett antal verksamheter där du kan göra en insatts, om du har andra ideér lysnar vi gärna.

Kyrkskjuts

Om du har bil och möjlighet att hämta någon som inte själv kan ta sig till gudstjänsten i kyrkan. Kontakta Expeditionen så förmedlar hon kontakten er emellan.

Kyrkkaffe

Efter söndagens gudstjänst, i alla tre kyrkor i församlingen, vill vi ha möjlighet att samlas över en kopp kaffe och samtal vid bordet. Om du kan tänka dig att koka kaffe och duka fram är du välkommen att höra av dig till Expeditionen.

Gudstjänstvärd

Vi behöver ytterligare gudstjänstvärdar i församlingens kyrkor. Uppdraget innebär bland annat att du kommer en stund före gudstjänsten och hälsar folk välkomna när de kommer till kyrkan, visar folk tillrätta och hjälper till med kollekten. För mer information, kontakta en av våra präster.

Äldreboende

Tisdagar kl 10:30 firas gudstjänst på Solängens äldreboende. I samband härmed finns ett flertal värdar i funktion, men vi behöver bli fler. Välkommen att ta kontakt med någon av diakonerna.

Barngrupper

I alla tre kyrkorna finns verksamhet för barn i alla åldrar. Det är fantastiskt när det finns många vuxna i verksamheten för att leda, stötta såväl barnen som verksamheten. Torslanda och Amhult har även söndagsskola där fler vuxna eller ungdomar vore välkommet. Ta kontakt med någon av pedagogerna, om du känner att du vill bidra.

Olika funktioner i samband med gudstjänst

I Amhults kyrka behövs just nu fler till lovsångsteam, teknikteam – vilka ansvarar för ljud och bild samt fler till bakgruppen vilka bakar till kyrkkaffet.