Foto: Martin Schild

Amhults kyrka

Amhults kyrka med sina vida dörrar och högt i tak...

Mitt i byn står hon och påminner om en närvaro och om ett hopp, närhelst du passerar.

 

En av grundtankarna med Amhults kyrka är att utveckla och pröva nya former och uttryckssätt för att förkunna evangeliet och bedriva kyrklig verksamhet och skall stödja en ny form av kyrklig verksamhet där vi vill se

  • fler former av förkunnelse än det talade ordet,
  • stor musikalisk bredd med medverkan av många,
  • stor medverkan både i utformning av gudstjänsteroch övrigt församlingsliv,
  • möjligheter till att, i olika former, fördjupa sig i kristen tro och andra frågor som berör livet.
  • diakonala arbetssätt som svarar mot behoven just här i vårt område,
  • en öppen kyrka med cafeverksamhet, samtalsmöjligheter, andakter, samt annan form av samvaro under dag och kvällstid.

Efter ett digert underlagsarbete av både anställda och ideella medarbetare kring vad vi  ville och önskade med den nya kyrkan, fick sedanarkitekterna komma med sina byggnadsförslag.
Torslanda-Björlanda församling antog kyrkorådet tre ledord för församlingens arbete: "Liv, kärlek, och gemenskap". Dessa ord är tänkta att genomsyra och
vara bärande begrepp i allt församlingsarbete. Till detta kommer också de två ord, som för Amhults distrikt har utmejslats under arbetets gång: "Livsnära och världsvid". Med de orden vill vi förtydliga, att det vi gör skall handla om det nära i livet, det som berör och är viktigt för dem som bor just här, just nu. Men samtidigt påminna om, att vi är en del av en världsvid kyrka och mänsklighet, där vi är inte oss själva nog. I stället står vi för något tillsammans, som inte bara gäller oss här och nu, utan också andra på andra delar av världen och att vi alla tillsammans betyder något för varandra och har något att ge varandra. 

Folder om Amhults kyrka - från ide till invigning.

Ta gärna en virtuell rundtur i Amhults kyrka.

Kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra. Till kollekten ger var och en ger efter sin förmåga.

I våra tre kyrkor kan du använda din mobiltelefon för att ge att bidrag. Swisha till följande nummer för att dela med dig.

 

Amhults kyrka - Nr: 123 007 7990
Björlanda kyrka - Nr: 123 099 0283
Torslanda kyrka - Nr: 123 199 9887
Obs. dessa nummer är endast till kollekt

Mer om kollekt

Här kan du se vilka kollekter som tas upp 2021 Församlingskollekt är beslutad av kyrkoråd fram till och med februari. Listan fylls på löpande efter beslut. 

Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan, så kallad rikskollekt. Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Göteborgs stift (stiftskollekt). Resterande söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt).

 

Amhults kyrka, kaféet

Mötesplats Amhult

Tisdag och onsdag, kl 11-14 har Mötesplats Amhult sina dörrar öppna för att ta emot besökare i alla åldrar. Kaféet, kyrksalen och lekrummet står också till förfogande. Kaffe med dopp finns att köpa.

Ett moln har formen av ett hjärta på den blå himlen.

Dop | Vigsel | Begravning

Svenska kyrkan finns för dig under hela ditt liv, i både glädje och sorg.