Foto: Josefine Korhonen

Vigsel

Genom vigseln förenas två människor i äktenskapet. De ger varandra löften att leva i livslång kärlek och trohet samt dela livets glädje och sorg.

Vigselgudstjänsten markerar högtiden, glädjen och ansvaret för varandra vid ingåendet i denna gemenskap. Gudstjänsten påminner, i psalmer och texter, om Guds närvaro i våra liv och i gemenskapen mellan två människor, genom kärleken, som genomströmmar allt.

Boka tid

Vill du boka tid för vigsel, ring expeditionen på telefon 016-35 85 03.
Du kan även fråga efter en tvåspråkig präst.

Musik vid vigsel

Vigselgudstjänsten inleds och avslutas med ingångs- respektive utgångsmusik. Församlingens musiker hjälper er gärna att hitta musik som passar just er. 

Ring expeditionen på telefon 016-35 85 03, för att komma i kontakt med tjänstgörande musiker.

Kärlekens lov

Ett bibelord, som förekommer ofta i gudstjänsten är från Första Korintierbrevets kap. 13, som kallas ”Kärlekens lov”.

Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull. Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting.

Första Korintierbrevet 13:4-7

VIGSEL

Man behöver inte vara troende för att kunna hålla med om att kärleken till en annan människa känns som att snudda vid något himmelskt. Rent av gudomligt. I en kyrklig vigsel är detta kärnan, att räkna med Guds närvaro och delaktighet i gemensamt liv.
I vigselakten finns också ett löfte från Gud: Det nygifta paret är inte ensamma på den resa som började när de förstod att de älskade varandra. Gud vill bära, hjälpa och stötta i livets alla skeenden, som en påminnelse om närvaron av den kärlek som aldrig dör.

VIHKIMINEN

Kaste-, vihki- ja hautaus-asioissa sinua palvelee
ruotsiksi kansliamme 016-35 85 03. Voit pyytää kaksikielistä pappia.