Takmålning i Torshälla kyrka, målad av Albertus Pictor.
Foto: Josefine Korhonen

Vår Församling

Församlingens kyrka är från 1100-talet, vackert belägen i de äldsta delarna av staden, omgiven av kullerstensgator, det gamla rådhuset och andra vackra byggnader.

Torshälla församling ligger i Eskilstuna kommun, alldeles vid Mälaren, med ca 8 km till Eskilstuna centrum. Här finns drygt 10.000 invånare och ca 20 procent av dem har finskt ursprung. Inom församlingen finns även finskspråkig verksamhet.

I Torshälla kyrka firas gudstjänst med nattvard varje söndag, samt kvällsmässa varje onsdag. Församlingens kyrka är från 1100-talet, vackert belägen i de äldsta delarna av staden, omgiven av kullerstensgator och det gamla rådhuset.

S: t Olofs kapell är församlingens begravningskapell och ligger vid kyrkogården, ca 1 km från kyrkan.

I Kyrkans Hus, som ligger strax intill kyrkan, bedrivs en del av verksamheten och är också församlingshem samt arbetsplats för medarbetarna.

Församlingen har ett stort antal ideella som är engagerade i församlingen på olika sätt. Som i arbetskretsen med handarbete, målning, ljusstöpning och vävning med mera. Eller i församlingens olika körer, internationella grupp och som medhjälpare i olika verksamheter.

Här finns det mesta inom räckhåll. Omkring stadens ”nyare” torg, Östra Torget, finns livsmedelsaffärer, Ebelingmuséet, vårdcentral, apotek, keramiker, systembolag, restauranger, frisörsalonger, blomsterhandlare och medborgarkontor.

I församlingen finns två grundskolor: Gökstensskolan och Edvardslundsskolan. I Torshälla ligger också stålverket Outokumpu, eller Nyby bruk, som det kallades från början och kring vilket samhället växte fram på 1700-talet.