Foto: Josefine Korhonen

Torshälla kyrkas Gåvofond

Kom till på initiativ av Torshälla kyrkas Arbetskrets år 1991.
Gåvofondens ändamål är att genom disposition av influtna medel medverka till inköp av värdeinventarier till Torshälla kyrka, församlingshem, kyrkogård och gravkapell.

Du kan till exempel ge en gåva under:
Högtidsdag
Vigsel
Dop
Testamente
Begravning
... eller när helst det passar dig!

En gåvoadress lämnas på begäran.
Din gåva kommer att tas emot med tacksamhet av Torshälla församling.

För gåvor och donationer:
Bankgiro  5396-3575
ange "Gåvofonden"

Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek. Strömmande genom mig. Omslut mig med din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek. Strömmande genom mig.

Svensk psalm 96
Torshälla kyrka

Gåvor

Svenska kyrkan i Torshälla har många verksamheter som stöttar utsatta i samhället. Vill du vara med och bidra?