Foto: Josefine Korhonen

Torshälla kyrka

I Torshälla kyrka finns minnen från alla århundraden sedan kyrkan byggdes. Den äldsta delen, koret och det lilla kapellet bakom altartavlan, är från 1100-talet.

I korets valv finns takmålningar, utförda av Albertus Pictor i mitten av 1400-talet. En unik bild är ”Abraham med glasögon”, troligen den enda bilden från denna tidsperiod, som visar att glasögon användes på den tiden. I kyrkan finns även fyra träskulpturer från 1400-talet. Den heliga Birgitta, S:t Göran, S:ta Katarina och S:ta Gertrud. Predikstolen är från 1600-talet med Kristus i centrum, de fyra evangelisterna och aposteln Paulus. Läs mer om kyrkans historia här nedan.
En tavla i Torshälla kyrka. Det är en guldfärgad ram med blad. Målningen föreställer två rader med svartklädda personer och några präster. Ovanför dessa ser man himlen med änglar.

Torshälla kyrkas historia

Torshälla kyrka är byggd vid den gamla offerplatsen Torsharg. Mälardalen kristnas på 1000-talet och troligt är att man på offerplatsen bygger en liten träkyrka.

Sankt Olofs kapell

Sankt Olofs kapell ligger mycket naturskönt på den vackra kyrkogården.

Takmålning i Torshälla kyrka, målad av Albertus Pictor.

Vår Församling

Församlingens kyrka är vackert belägen i de äldsta delarna av staden, omgiven av kullerstensgator, det gamla rådhuset och andra vackra byggnader.