Foto: Svenska kyrkan

Svenska kyrkans unga

SKU är en rörelse som finns i hela landet. En öppen gemenskap med unga människor som vill upptäcka den kristna tron och växa tillsammans med andra i tro och ansvar.

Vi träffas i nyrenoverad ungdoms/konfalokal i Kyrkans Hus.

 • Var med och spela spel
 • fika, laga mat ibland
 • umgås med andra
 • träffa andra ungdomsgrupper
 • biljard och pingis
 • drama och musik
 • lär dig sticka och väva
 • se film tillsammans
 • Möjlighet till kvällsmässa och andakt
 • Gemensam planering är viktigt!


Rörelsen SVENSKA KYRKANS UNGA finns både på lokalnivå, stiftsnivå och riksnivå:

 • Kostnadsfritt
 • Medlemsskap mellan 0-30 år
 • Delaktighet med styrelseuppdrag
 • Verksamhet med olika aktiviteter

Läs mer eller hör av dig till oss om du vill veta mer,

www.svenskakyrkansunga.se