Meny

Sannakören

Sannakören är damkören för dig som bara sjungit lite, eller inte alls.

Här sjunger vi med de röster och de toner vi har. Glädjen att sjunga tillsammans är det viktiga. Vi övar på onsdagar, jämna veckor, från klockan 18:30 till klockan 20:00.

Vårterminen 2020 startar 19 februari.

Välkommen att sjunga med oss!

För mer information, kontakta körledare
Roger Glan
Telefon: 016-35 85 12
E-post: roger.glan@svenskakyrkan.se