Foto: Josefine Korhonen

Sannakören

Sannakören är damkören för dig som bara sjungit lite, eller inte alls.

Här sjunger vi med de röster och de toner vi har. Glädjen att sjunga tillsammans är det viktiga. Vi övar på onsdagar, jämna veckor.

Höstterminen 2020

Under höstterminen 2020 sker körövningarna i mindre grupper i kyrkan. 

Välkommen att sjunga med oss!

För mer information, kontakta

Amelie Lindén
Telefon: 016-35 85 10
E-post: amelie.linden@svenskakyrkan.se