Foto: Josefine Korhonen

Sankt Olofs kapell

Sankt Olofs kapell ligger mycket naturskönt på den vackra kyrkogården.

Kapellet byggdes år 1952. År 1996 byggdes det ut och har idag 50 sittplatser. Två av fönstren i kapellet är skapade av glaskonstnären Åsa Brandt.
 
Församlingen har ett bårtäcke, Källan, av Barbro Andersson. Det invigdes 1995. Kapellfönstren och bårtäcket är skänkta av Torshälla församlingsstiftelse. Ljusbäraren är skänkt av Torshälla kyrkas arbetskrets. Silverkorset på altaret skänktes av Margareta Lindén i samband med hennes 70 årsdag, år 1998.
Bild på undersidan av en ljuskrona med prismor.

Begravning

I begravningsgudstjänsten tar de anhöriga avsked av den som avlidit och prästen överlämnar henne/honom till Gud.

Torshälla kyrka

I Torshälla kyrka finns minnen från alla århundraden sedan kyrkan byggdes på 1100-talet.

Samtal och stöd

En bristvara i vårt samhälle är tid och detta vill kyrkan vara en motvikt till. Att samtala är kostnadsfritt och tystnadsplikt är en självklarhet.